Punkt Przedszkolny Aperta Te – Mińsk Mazowiecki

ZADZWOŃ
788 988 177

NAPISZ
apertate.biuro@gmail.com

ODWIEDŹ
ul. Warszawska 135
05-300 Mińsk Mazowiecki

NASZA KADRA

TOWARZYSZĄ CI

NATALIA WAWRYSZUK

DYREKTOR

Nauczyciel Wychowania Przedszkolnego i Wczesnoszkolnego, Założycielka i Właścicielka Aperta Te. Z zamiłowania swoją aktywność zawodową kieruje w stronę dzieci ze specjalnymi potrzebami oraz edukacji i wspomagania osób ze spektrum autyzmu. Interesuje się stymulacją wszechstronnego rozwoju dziecka. W swojej pracy kieruje się słowami Janusza Korczaka „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”. Stawia na podnoszenie kompetencji dzieci w takich dziedzinach jak: samodzielność, komunikacja, rozwój poznawczy, zabawa, interakcje z rówieśnikami. Zawsze dąży do tego, by dzieci poznawały świat poprzez bezpośrednie doświadczenia oraz poczuły go wszystkimi zmysłami.

PAULINA ZAWŁOCKA

PSYCHOLOG, DIAGNOSTA, TERAPEUTA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ I I II STOPNIA, TRENER TUS

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku psychologia (specjalność psychologia kliniczna) na Uniwersytecie Humanistyczno- Społecznym SWPS w Warszawie. Ukończyła I i II stopień kursu terapii zaburzeń integracji sensorycznej. Diagnozuje i prowadzi indywidualną terapię SI. Ukończyła również I i II stopień szkolenia TUS. Swoje doświadczenie zawodowe przez ostatnie lata zdobywała w Fundacji Synapsis oraz placówce integracyjnej zrzeszającej dzieci ze spektrum autyzmu. Współpracowała z rodzicami dzieci ze spektrum, udzielając im konsultacji oraz porad wychowawczych. Ukończyła liczne kursy, tj. Diagnoza i Terapia SI małego dziecka; Komunikacja alternatywna i wspomagająca AAC; Agresja i inne trudne zachowania dziecka ze spektrum autyzmu; Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – podstawowe informacje i wprowadzenie; Depresja u dzieci i młodzieży. Rozpoznanie i formy wsparcia; Odruchy pierwotne- ich znaczenie i wpływ na rozwój dziecka oraz konsekwencje przetrwałych odruchów; Sensodydaktyka. Nieustannie poszerza swoją wiedzę, aby móc przekładać to na pracę ze swoimi podopiecznymi i wspierać ich rozwój psychoruchowy.

MAGDALENA CHOMIUK

LOGOPEDA, AUDIOLOG, TERAPEUTA RĘKI

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku logopedia z audiologią (specjalność kliniczna) na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako logopeda w poradni, szkole podstawowej oraz jako nauczyciel wspomagający w szkole specjalnej. Prowadziła zajęcia logopedyczne dla dzieci ze spektrum autyzmu w Krajowym Towarzystwie Autyzmu w Lublinie. Była również aktywnym członkiem Naukowego Koła Logopedów i Audiologów, w którym prowadziła indywidualną terapię wad wymowy u dzieci i dorosłych, a także brała udział w licznych akcjach promujących profilaktykę logopedyczną. Swoją wiedzę nieustannie poszerzam na szkoleniach. Ukończyła kursy takie jak: terapia ręki, elektrostymulacja wewnętrzna i zewnętrza, a także liczne szkolenia na temat rozwijania komunikacji u dzieci z autyzmem oraz terapii wad wymowy. W pracy zawodowej stara się diagnozować pacjenta patrząc na niego holistycznie, aby móc dobrać odpowiedni program terapeutyczny skierowany na stymulację rozwoju. W terapii stosuje elementy metody krakowskiej, duży nacisk kładzie na rozwijanie funkcji poznawczych (pamięci, uwagi, myślenia) oraz funkcji słuchowych, z którymi mowa jest ściśle powiązana. W kontakcie z dzieckiem i jego rodziną ważne jest poczucie zaufania i bezpieczeństwa, a także miła atmosfera. Poziom trudności i rodzaj zadań dostosowuje do możliwości i zainteresowań małego człowieka.

WIOLETA GRABARCZYK

PSYCHOLOG, TERAPEUTA TSR W TRAKCIE CERTYFIKACJI

Absolwentka studiów magisterskich w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie, specjalizacja: psychologia kliniczna dzieci i dorosłych, studiów podyplomowych w Centrum Szkolenia Zawodowego w Warszawie, kierunek: przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela. Ukończyła I i II stopień szkolenia w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR) w Integri TSR, obecnie jest w procesie certyfikacji na terapeutę TSR. Ukończyła również I i II stopień szkolenia TUS (Trening Umiejętności Społecznych). Doświadczenie zawodowe zdobyła m.in. podczas licznych szkoleń, pracując w szkole podstawowej jako psycholog, Prowadziła zajęcia grupowe kształtujące umiejętności emocjonalno-społeczne dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych. Indywidualne terapie psychologiczne z dziećmi ze spektrum autyzmu, zagrożonymi niedostosowaniem społecznym. Udzielała wsparcia uczniom oraz konsultacji rodzicom w procesie edukacyjno-wychowawczym, prowadziła mediacje oraz psychoedukację. Nieustannie doskonali i poszerza swoją wiedzę, aby jak najlepiej wspierać w rozwoju swoich małych i dużych Klientów.

KINGA GOCMAN

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Absolwentka Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie. Z wykształcenia Nauczyciel Wychowania Przedszkolnego i Wczesnoszkolnego oraz Terapeuta Pedagogiczny. Doświadczenie zawodowe zdobywała na praktykach asystenckich. Stale rozwija i poszerza swoje umiejętności. Jest osobą otwartą, która szybko nawiązuje i utrzymuje bardzo dobry kontakt z dziećmi.

KAROLINA ZWIERZ

PEDAGOG SPECJALNY, NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Absolwentka Społecznej Akademii Nauk w Warszawie na kierunku filologia angielska (specjalizacja nauczycielska). Ukończyła studia podyplomowe na kierunku pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku oraz kursy doszkalające i ulepszające codzienną pracę: Szkolenie Attention Autism (poziom 1) oraz kurs Bazowy (3 modułowy) Terapia Behawioralna w teorii i praktyce. Ważne jest dla niej, aby dzieci czuły się bezpiecznie i razem z rodzicami obdarzyli ją zaufaniem.

EWA CHABERA

POMOC NAUCZYCIELA

Przez lata pracowała jako opiekun osób z niepełnosprawnością. Praca z dziećmi sprawia jej ogromną radość oraz dostarcza dużo przyjemności i satysfakcję. Cieszy ją wspólne odkrywanie z nimi tego, co nowe i nieznane. Jest osobą empatyczną i otwartą, o pozytywnym nastawieniu do ludzi i świata. Dba o utrzymanie ładu, porządku i estetyki w powierzonej sali zajęć i innych pomieszczeniach przedszkola.

EWA GOCMAN

POMOC NAUCZYCIELA

Ukończyła szkolenie „Wczesne objawy autyzmu” oraz szkolenie praktyczne dotyczące spektrum autyzmu. Posiada doświadczenie w zakresie opieki i pielęgnacji dzieci. W relacjach z dziećmi charakteryzuje ją ciepło, empatia i wyrozumiałość. Nieustannie doskonali swoje umiejętności i zdobywa doświadczenie pracy w przedszkolu oraz opieki nad dziećmi z niepełnosprawnością. Prywatnie mama uroczej córeczki.

ZOSTAŃMY W KONTAKCIE

telefon

Zadzwoń
788 988 177

poczta

Napisz
apertate.biuro@gmail.com

punkt

Odwiedź nas
ul. Warszawska 135
Mińsk Mazowiecki

zegar

Godziny pracy
8:00-16:00