DIAGNOZA I TERAPIA DZIECI

Diagnostyka dzieci może dotyczyć:

sfery logopedycznej/neurologopedycznej 

Specjalista przeprowadza konsultację logopedyczną/neurologopedyczną, badanie logopedyczne/neurologopedyczne, stawia diagnozę, wystawia opinię.

sfery psychologiczno-pedagogicznej

Specjalista przeprowadza konsultację psychologiczną/pedagogiczną, badanie psychologiczne/pedagogiczne, stawia diagnozę, wystawia opinię.
Badania psychologiczne lub pedagogiczne mogą dotyczyć: dysleksji/ryzyka dysleksji, oceny intelektu (badanie z wykorzystaniem testów Wechsler, Leiter), ocena gotowości dziecka do podjęcia pracy zarobkowej, problemów emocjonalnych, problemów społecznych.

sfery przetwarzania procesów integracji sensorycznej

Specjalista przeprowadza konsultację, badanie, stawia diagnozę, wystawia opinie.

diagnozy psychiatrycznej dokonywanej zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób ICD-10

Jest to całościowy proces diagnostyczny, w którym bierze udział lekarz psychiatra, psycholog, logopeda/neurologopeda lub inny specjalista (zgodnie z potrzebami dziecka) – zespół wspólnie stawia diagnozę (np. Autyzm, Zespół Aspergera, ADHD).

Jeżeli poszukujesz informacji, jak uzyskać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, orzeczenie o niepełnosprawności – skontaktuj się z nami – bezpłatnie udzielimy informacji.

DIAGNOSTYKA OSÓB DOROSŁYCH

Diagnostyka osób dorosłych może dotyczyć:

sfery logopedycznej/neurologopedycznej

Specjalista przeprowadza konsultacje, badanie, stawia diagnozę, wystawia opinię; diagnostyka/konsultacja skierowana jest do osób samodzielnie poszukujących pomocy logopedycznej/neurologopedycznej oraz kierowanych przez lekarza (np. po przebytych udarach mózgu, wypadkach komunikacyjnych itp.).

sfery psychologicznej

Specjalista przeprowadza konsultację, badanie, stawia diagnozę, wystawia opinię; diagnostyka/konsultacja skierowana jest do osób samodzielnie poszukujących pomocy psychologicznej oraz kierowanych przez lekarza (np. badania pamięci testami psychologicznymi – MMSE, Test Bentona, ACER; wsparcie emocjonalne itp.).

TERAPIE DLA DZIECI

Jeśli wydaje Ci się, że Twoje dziecko potrzebuje specjalistycznej opieki i wsparcia, ale nie wiesz, jakiego rodzaju pomoc byłaby najlepsza – przyjdź na konsultację, by wspólnie z psychologiem ustalić, jakiego wsparcia, pomocy potrzebuje Twoje dziecko. W ramach Centrum Terapeutycznego prowadzimy terapie indywidualne oraz grupowe.

Terapie indywidualne

psycholog, pedagog, oligofrenopedagog, logopeda, neurologopeda, integracja sensoryczna, terapia ręki

Terapie grupowe

Trening Umiejętności Społecznych dla różnych grup wiekowych
Sensodydaktyka dla różnych grup wiekowych również dla najmłodszych (0-2)
Choreoterapia dla różnych grup wiekowych

TERAPIE DLA DOROSŁYCH

Terapie indywidualne

psycholog, logopeda, neurologopeda

Terapie grupowe

grupy wsparcia
warsztaty dla rodziców zwiększające kompetencje wychowawcze

Przewiń do góry