Punkt Przedszkolny Aperta Te – Mińsk Mazowiecki

ZADZWOŃ
788 988 177

NAPISZ
apertate.biuro@gmail.com

ODWIEDŹ
ul. Warszawska 135
05-300 Mińsk Mazowiecki

CENNIK

PRZEDSZKOLE

Wpisowe:

500 zł
Jednorazowa opłata przy przyjęciu dziecka

Czesne:

350 zł /miesiąc!

Catering:

od 19 zł do 23 zł /dzień w zależności od specyfiki diety
(istnieje możliwość przynoszenia dziecku posiłków z domu)

Zajęcia indywidualne

0 zł /3-6 terapii w ramach orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego + 1-2 terapii w ramach orzeczenia o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (WWRD) w tygodniu

Zajęcia indywidualne dodatkowe

100 zł /50 minut. Nieobowiązkowe. Możliwość dokupienia dodatkowych terapii indywidualnych po preferencyjnej cenie dla dzieci przedszkolnych.

CENTRUM TERAPEUTYCZNE

TERAPIE INDYWIDUALNE

Terapia indywidualna psychologiczna

120 zł /50 minut

Terapia indywidualna logopedyczna/ neurologopedyczna

120 zł /50 minut

Terapia indywidualna integracji sensorycznej

120 zł /50 minut

Terapia indywidualna pedagogiczna

120 zł /50 minut

Terapia ręki

120 zł /50 minut

TERAPIE GRUPOWE

Trening umiejętności społecznych

70 zł /50 minut

Sensodydaktyka

55 zł /50 minut

Choreoterapia

55 zł /50 minut

Grupa wsparcia

70 zł /50 minut
200 zł /180 minut

Warsztaty dla rodziców zwiększające kompetencje wychowawcze

200 zł /180 minut

KONSULTACJE

Konsultacja psychologiczna

150 zł /60 minut

Konsultacja logopedyczna/ neurolopedyczna

150 zł /60 minut

Konsultacja terapeuty integracji sensorycznej

150 zł /60 minut

Konsultacja terapeuty ręki

150 zł /60 minut

Jeżeli po konsultacji potrzebujesz opinii opisowej

koszt wynosi 100 zł

DIAGNOZY

Całościowy proces diagnostyczny w kierunku Autyzmu, Zespołu Aspergera, ADHD (czy inne zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób ICD-10)

800 zł
w tym spotkanie rodziców z psychologiem, spotkanie dziecka z psychologiem, spotkanie rodziców i dziecka ze specjalistą indywidualnie dobieranym do potrzeb dziecka – może to być logopeda, neurologopeda, pedagog, terapeuta integracji sensorycznej.

Diagnoza dysleksji/ryzyka dysleksji, jeżeli dziecko posiada aktualne badanie intelektu

400 zł

Diagnoza dysleksji/ryzyka dysleksji, jeżeli dziecko nie posiada aktualnego badania intelektu badanie to musi zostać wykonane przed badaniem dysleksji

800zł

Diagnoza procesów integracji sensorycznej

600 zł

Diagnoza osób dorosłych z wykorzystaniem testów (MMSE, ACER, Test Pamięci Wzrokowej Bentona)

300 zł

ZOSTAŃMY W KONTAKCIE

telefon

Zadzwoń
788 988 177

poczta

Napisz
apertate.biuro@gmail.com

punkt

Odwiedź nas
ul. Warszawska 135
Mińsk Mazowiecki

zegar

Godziny pracy
8:00-16:00