CENNIK

PRZEDSZKOLE

 

Wpisowe: 

 

500 zł
Jednorazowa opłata przy przyjęciu dziecka

 

Czesne:

 

500 zł /miesiąc

 

Catering:

 

od 19 zł do 23 zł /dzień w zależności od specyfiki diety
(istnieje możliwość przynoszenia dziecku posiłków z domu)

 

Zajęcia indywidualne

 

0 zł /3-6 terapii w ramach orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego + 1-2 terapii w ramach orzeczenia o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (WWRD) w tygodniu

 

Zajęcia indywidualne dodatkowe

 

120 zł /50 minut. Nieobowiązkowe. Możliwość dokupienia dodatkowych terapii indywidualnych po preferencyjnej cenie dla dzieci przedszkolnych.

CENTRUM TERAPEUTYCZNE

 

TERAPIE INDYWIDUALNE

 

Terapia indywidualna psychologiczna

 

140 zł /50 minut

 

Terapia indywidualna logopedyczna/ neurologopedyczna

 

140 zł /50 minut

 

Terapia indywidualna integracji sensorycznej

 

140 zł /50 minut

 

Terapia indywidualna pedagogiczna

 

140 zł /50 minut

 

Terapia ręki

 

140 zł /50 minut

TERAPIE GRUPOWE

 

Trening umiejętności społecznych

 

70 zł /50 minut

 

Smyko-Multisensoryka

 

60 zł /60 minut


Weronika Sherborne

 

60 zł /60 minut

 

Grupa wsparcia

 

90 zł /50 minut

250 zł /180 minut

 

Warsztaty dla rodziców zwiększające kompetencje wychowawcze

 

200 zł /180 minut

KONSULTACJE

 

Konsultacja psychologiczna

 

180 zł /60 minut

 

Konsultacja logopedyczna/ neurolopedyczna

 

180 zł /60 minut

 

Konsultacja terapeuty integracji sensorycznej

 

180 zł /60 minut

 

Konsultacja terapeuty ręki

 

180 zł /60 minut

 

Jeżeli po konsultacji potrzebujesz opinii opisowej

 

koszt wynosi 120 zł

DIAGNOZY

 

Całościowy proces diagnostyczny w kierunku Spektrum Autyzmu, ADHD (czy inne zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób ICD-10)

 

1450 zł

w tym spotkanie rodziców z psychologiem, spotkanie dziecka z psychologiem, spotkanie rodziców i dziecka ze specjalistą indywidualnie dobieranym do potrzeb dziecka – może to być logopeda, neurologopeda, pedagog, terapeuta integracji sensorycznej.

 

Diagnoza dysleksji/ryzyka dysleksji, jeżeli dziecko posiada aktualne badanie intelektu

 

500 zł

 

Diagnoza dysleksji/ryzyka dysleksji, jeżeli dziecko nie posiada aktualnego badania intelektu badanie to musi zostać wykonane przed badaniem dysleksji

 

1000zł

 

Diagnoza procesów integracji sensorycznej

 

600 zł

 

Diagnoza osób dorosłych z wykorzystaniem testów (MMSE, ACER, Test Pamięci Wzrokowej Bentona)

 

300 zł

ZOSTAŃMY W KONTAKCIE

telefon

Zadzwoń
788 988 177

poczta

Napisz
apertate.biuro@gmail.com

punkt

Odwiedź nas
ul. Warszawska 135
Mińsk Mazowiecki

zegar

Godziny pracy
8:00-16:00