Punkt przedszkolny

Podstawowym celem Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Aperta Te” jest zapewnienie dzieciom ze spektrum autyzmu bezpiecznego i zrozumiałego otoczenia, które sprzyja rozwojowi i nabywaniu nowych umiejętności podczas terapeutycznych zajęć indywidualnych i grupowych oraz ich generalizowaniu i utrzymywaniu poza środowiskiem przedszkolnym. Sprzyja to rozwojowi umiejętności społecznych i komunikacyjnych dziecka.

Organizacja wychowania przedszkolnego

OFERUJEMY

TERAPIE INDYWIDUALNE I GRUPOWE

W ramach Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Aperta Te systematycznie prowadzone są przez wykwalifikowanych do tego specjalistów terapie indywidualne i grupowe. Dla każdego dziecka specjaliści tworzą Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny, dostosowany do potrzeb i umiejętności danego dziecka. 

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

W ramach zajęć indywidualnych oferujemy następujące terapie:
 • terapia logopedyczna/neurologopedyczna
 • terapia psychologiczna
 • terapia integracji sensorycznej
 • terapia pedagogiczna

ZAJĘCIA GRUPOWE

W ramach zajęć grupowych oferujemy:
 • trening umiejętności społecznych 
 • program aktywności Knillów
 • ćwiczenia logopedyczne
 • zajęcia edukacyjne (w oparciu o Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego)
 • trening czystości
 • trening jedzenia
 • zajęcia ruchowe
 • muzykoterapia
 • relaksacja

ZAJĘCIA DODATKOWE

Dla podopiecznych naszej placówki dodatkowo oferujemy:
 • dogoterapia
 • sensodydaktyka

Ze względu na terapeutyczny charakter naszego Punktu Przedszkolnego każde dziecko ma przygotowywany indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET), który zawiera cele edukacyjne i terapeutyczne.

Opracowywany jest w oparciu o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, diagnozę funkcjonalną (PEP-R), wywiad z rodzicami, obserwacje dziecka, diagnozę logopedyczną, diagnozę procesów integracji sensorycznej.

Na podstawie IPET tworzony jest plan zajęć terapeutycznych dostosowywany do potrzeb dziecka i jego możliwości.

Jest on modyfikowany w zależności od postępów dziecka poczynionych w danym obszarze.

Zalecenia programu są realizowane na każdych zajęciach, w których bierze udział dziecko.

ZAPEWNIAMY

 • Edukację w kameralnych grupach – liczebność dostosowana do potrzeb dzieci (od 4 do 8 dzieci w grupie)
 • Realizację programu edukacji przedszkolnej  zgodnego z podstawą programową zatwierdzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Program zajęć terapeutycznych dostosowany jest do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka
Przewiń do góry