Nasza kadra

Natalia Wawryszuk

DYREKTOR

Nauczyciel Wychowania Przedszkolnego i Wczesnoszkolnego, Założycielka i Właścicielka Aperta Te. Z zamiłowania swoją aktywność zawodową kieruje w stronę dzieci ze specjalnymi potrzebami oraz edukacji i wspomagania osób ze spektrum autyzmu. Interesuje się stymulacją wszechstronnego rozwoju dziecka. W swojej pracy kieruje się słowami Janusza Korczaka „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”. Stawia na podnoszenie kompetencji dzieci w takich dziedzinach jak: samodzielność, komunikacja, rozwój poznawczy, zabawa, interakcje z rówieśnikami. Zawsze dąży do tego, by dzieci poznawały świat poprzez bezpośrednie doświadczenia oraz poczuły go wszystkimi zmysłami.

Paulina Zawłocka

Psycholog, Diagnosta, Terapeuta Integracji Sensorycznej I i II
stopnia, Trener TUS

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku psychologia (specjalność psychologia kliniczna) na Uniwersytecie Humanistyczno-Społecznym SWPS w Warszawie. Ukończyła I i II stopień kursu terapii zaburzeń integracji sensorycznej. Diagnozuje i prowadzi indywidualną terapię SI. Ukończyła również I i II stopień szkolenia TUS. Swoje doświadczenie zawodowe przez ostatnie lata zdobywała w Fundacji Synapsis oraz placówce integracyjnej zrzeszającej dzieci ze spektrum autyzmu. Współpracowała z rodzicami dzieci ze spektrum, udzielając im konsultacji oraz porad wychowawczych. Ukończyła liczne kursy, tj. Diagnoza i Terapia SI małego dziecka; Komunikacja alternatywna i wspomagająca AAC; Agresja i inne trudne zachowania dziecka ze spektrum autyzmu; Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – podstawowe informacje i wprowadzenie; Depresja u dzieci i młodzieży. Rozpoznanie i formy wsparcia; Odruchy pierwotne- ich znaczenie i wpływ na rozwój dziecka oraz konsekwencje przetrwałych odruchów; Sensodydaktyka. Nieustannie poszerza swoją wiedzę, aby móc przekładać to na pracę ze swoimi podopiecznymi i wspierać ich rozwój psychoruchowy.

MAGDALENA CHOMIUK

Logopeda, Audiolog, Terapeuta Ręki

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku logopedia z audiologią (specjalność kliniczna) na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako logopeda w poradni, szkole podstawowej oraz jako nauczyciel wspomagający w szkole specjalnej. Prowadziła zajęcia logopedyczne dla dzieci ze spektrum autyzmu w Krajowym Towarzystwie Autyzmu w Lublinie. Była również aktywnym członkiem Naukowego Koła Logopedów i Audiologów, w którym prowadziła indywidualną terapię wad wymowy u dzieci i dorosłych, a także brała udział w licznych akcjach promujących profilaktykę logopedyczną. Swoją wiedzę nieustannie poszerzam na szkoleniach. Ukończyła kursy takie jak: terapia ręki, elektrostymulacja wewnętrzna i zewnętrza, a także liczne szkolenia na temat rozwijania komunikacji u dzieci z autyzmem oraz terapii wad wymowy. W pracy zawodowej stara się diagnozować pacjenta patrząc na niego holistycznie, aby móc dobrać odpowiedni program terapeutyczny skierowany na stymulację rozwoju. W terapii stosuje elementy metody krakowskiej, duży nacisk kładzie na rozwijanie funkcji poznawczych (pamięci, uwagi, myślenia) oraz funkcji słuchowych, z którymi mowa jest ściśle powiązana. W kontakcie z dzieckiem i jego rodziną ważne jest poczucie zaufania i bezpieczeństwa, a także miła atmosfera. Poziom trudności i rodzaj zadań dostosowuje do możliwości i zainteresowań małego człowieka.

Wioleta Grabarczyk

PSYCHOLOG, TERAPEUTA TSR W TRAKCIE CERTYFIKACJI

Absolwentka studiów magisterskich w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie, specjalizacja: psychologia kliniczna dzieci i dorosłych, studiów podyplomowych w Centrum Szkolenia Zawodowego w Warszawie, kierunek: przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela. Ukończyła I i II stopień szkolenia w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR) w Integri TSR, obecnie jest w procesie certyfikacji na terapeutę TSR. Ukończyła również I i II stopień szkolenia TUS (Trening Umiejętności Społecznych). Doświadczenie zawodowe zdobyła m.in. podczas licznych szkoleń, pracując w szkole podstawowej jako psycholog, Prowadziła zajęcia grupowe kształtujące umiejętności emocjonalno-społeczne dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych. Indywidualne terapie psychologiczne z dziećmi ze spektrum autyzmu, zagrożonymi niedostosowaniem społecznym. Udzielała wsparcia uczniom oraz konsultacji rodzicom w procesie edukacyjno-wychowawczym, prowadziła mediacje oraz psychoedukację. Nieustannie doskonali i poszerza swoją wiedzę, aby jak najlepiej wspierać w rozwoju swoich małych i dużych Klientów.

Kinga Gocman

nauczyciel wychowania przedszkolnego

Absolwentka Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie. Z wykształcenia Nauczyciel Wychowania Przedszkolnego i Wczesnoszkolnego oraz Terapeuta Pedagogiczny. Doświadczenie zawodowe zdobywała na praktykach asystenckich. Stale rozwija i poszerza swoje umiejętności. Jest osobą otwartą, która szybko nawiązuje i utrzymuje bardzo dobry kontakt z dziećmi.

Karolina zwierz

pedagog specjalny, nauczyciel języka angielskiego

Absolwentka Społecznej Akademii Nauk w Warszawie na kierunku filologia angielska (specjalizacja nauczycielska). Ukończyła studia podyplomowe na kierunku pedagogika specjalna – edukacja i rehabilitacja osób ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku oraz kursy doszkalające i ulepszające codzienną pracę: Szkolenie Attention Autism (poziom 1) oraz kurs Bazowy (3 modułowy) Terapia Behawioralna w teorii i praktyce. Ważne jest dla niej, aby dzieci czuły się bezpiecznie i razem z rodzicami obdarzyli ją zaufaniem.

magdalena janusiewicz

psycholog

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku psychologia o specjalności klinicznej, na Uniwersytecie Humanistyczno-Społecznym SWPS w Warszawie. Ukończyła kursy doszkalające: Komunikacja alternatywna w pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Metody pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu prezentującymi zachowania trudne oraz Seksuologia rozwojowa dziecka do 7. roku życia. W swojej pracy chce skupiać się na integralnym rozwoju oraz zapewnieniu dzieciom poczucia bezpieczeństwa, czułości i zaufania, z odpowiednią dozą radości i śmiechu.

monika kubiak

logopeda, arteterapeuta

Absolwentka studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku logopedia oraz na kierunku arteterapia. Od marca 2023r. słuchaczka studiów podyplomowych na kierunku neurologopedia. Brała udział w licznych szkoleniach, m.in. Cognitus – szkolenie z logorytmiki, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, cykl warsztatów – „Doskonal swój głos”, „Świadomość ciała, głosu i emocji podstawą dobrej komunikacji”, „Zadbaj o swój głos”. Jako logopeda pracuje z dziećmi i zajmuję się korygowaniem wad wymowy, afazją dziecięcą, mutyzmem oraz jąkaniem. Prywatnie maluje na porcelanie, maluje obrazy i zajmuje się ceramiką. Jest również autorką bajek terapeutycznych pt. „Bajeczki Pana Guzika”. Praca jest jej pasją.

EWA CHABERA

Pomoc Nauczyciela

Przez lata pracowała jako opiekun osób z niepełnosprawnością. Praca z dziećmi sprawia jej ogromną radość oraz dostarcza dużo przyjemności i satysfakcję. Cieszy ją wspólne odkrywanie z nimi tego, co nowe i nieznane. Jest osobą empatyczną i otwartą, o pozytywnym nastawieniu do ludzi i świata. Dba o utrzymanie ładu, porządku i estetyki w powierzonej sali zajęć i innych pomieszczeniach przedszkola.

diana Żółtańska

Pomoc Nauczyciela

Terapeuta zajęciowy, dietetyczka. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w pracy z osobami starszymi w Dziennym Domu. Prowadziła również gabinet dietetyczny gdzie cieszyła się możliwością pomocy innym poprzez odpowiednio dobraną dietę i obserwowane efekty. Ukończyła kursy: aromaterapii, relaksacyjny, fototerapii. Zawsze marzyła o pracy z dziećmi ze szczególnymi potrzebami, w pracy z którymi może wykorzystać swoją wiedzę i dotychczasowe doświadczenie. Cieszą ją każde nawet najmniejsze sukcesy odniesione przez dziecko.

Ewa Gocman

Pomoc Nauczyciela

Ukończyła szkolenie „Wczesne objawy autyzmu” oraz szkolenie praktyczne dotyczące spektrum autyzmu. Posiada doświadczenie w zakresie opieki i pielęgnacji dzieci. W relacjach z dziećmi charakteryzuje ją ciepło, empatia i wyrozumiałość. Nieustannie doskonali swoje umiejętności i zdobywa doświadczenie pracy w przedszkolu oraz opieki nad dziećmi z niepełnosprawnością. 
Prywatnie mama uroczej córeczki.

Przewiń do góry