Nasza kadra

Natalia Wawryszuk

DYREKTOR

Nauczyciel Wychowania Przedszkolnego i Wczesnoszkolnego, Założycielka i Właścicielka Aperta Te. Z zamiłowania swoją aktywność zawodową kieruje w stronę dzieci ze specjalnymi potrzebami oraz edukacji i wspomagania osób ze spektrum autyzmu. Interesuje się stymulacją wszechstronnego rozwoju dziecka. W swojej pracy kieruje się słowami Janusza Korczaka „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”. Stawia na podnoszenie kompetencji dzieci w takich dziedzinach jak: samodzielność, komunikacja, rozwój poznawczy, zabawa, interakcje z rówieśnikami. Zawsze dąży do tego, by dzieci poznawały świat poprzez bezpośrednie doświadczenia oraz poczuły go wszystkimi zmysłami.

Malwina porowska

Pedagog specjalny, Oligofrenopedagog

Terapeuta Wczesnego Wspomagania Rozwoju, Terapeuta ręki I i II stopnia.
Ukończyła studia na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała na licznych praktykach w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, przedszkolach i żłobkach, miała przyjemność pracować jako wychowawca grupy oraz pedagog specjalny prowadząc indywidualne zajęcia dla dzieci że specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ukończyła szkolenia z sensodydaktyki (I, II, III stopnia), uczestniczyła w konferencjach naukowych oraz szkoleniach organizowanych przez Instytut Pedagogiki Specjalnej i Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji Akademii Pedagogiki Specjalnej. W pracy z dziećmi najważniejsze jest dla niej budowanie poczucia bezpieczeństwa oraz zaufania. Swoją terapię opiera na naturalnych potrzebach rozwojowych dziecka, najważniejsza jest zasada indywidualizacji (podążanie za dzieckiem oraz jego możliwościami). Stara się łączyć naukę z zabawą, aby zajęcia były interesujące oraz wspierały naturalną chęć dziecka do poznawania i odkrywania świata.

MAGDALENA CHOMIUK

Logopeda, Audiolog, Terapeuta Ręki.

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku logopedia z audiologią (specjalność kliniczna) na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako logopeda w poradni, szkole podstawowej oraz jako nauczyciel wspomagający w szkole specjalnej. Prowadziła zajęcia logopedyczne dla dzieci ze spektrum autyzmu w Krajowym Towarzystwie Autyzmu w Lublinie. Była również aktywnym członkiem Naukowego Koła Logopedów i Audiologów, w którym prowadziła indywidualną terapię wad wymowy u dzieci i dorosłych, a także brała udział w licznych akcjach promujących profilaktykę logopedyczną. Swoją wiedzę nieustannie poszerzam na szkoleniach. Ukończyła kursy takie jak: terapia ręki, elektrostymulacja wewnętrzna i zewnętrza, a także liczne szkolenia na temat rozwijania komunikacji u dzieci z autyzmem oraz terapii wad wymowy. W pracy zawodowej stara się diagnozować pacjenta patrząc na niego holistycznie, aby móc dobrać odpowiedni program terapeutyczny skierowany na stymulację rozwoju. W terapii stosuje elementy metody krakowskiej, duży nacisk kładzie na rozwijanie funkcji poznawczych (pamięci, uwagi, myślenia) oraz funkcji słuchowych, z którymi mowa jest ściśle powiązana. W kontakcie z dzieckiem i jego rodziną ważne jest poczucie zaufania i bezpieczeństwa, a także miła atmosfera. Poziom trudności i rodzaj zadań dostosowuje do możliwości i zainteresowań małego człowieka.

Kinga Gocman

Pomoc Nauczyciela

Ewa Gocman

Pomoc Nauczyciela

Ukończyła szkolenie „Wczesne objawy autyzmu” oraz szkolenie praktyczne dotyczące spektrum autyzmu. Posiada doświadczenie w zakresie opieki i pielęgnacji dzieci. W relacjach z dziećmi charakteryzuje ją ciepło, empatia i wyrozumiałość. Nieustannie doskonali swoje umiejętności i zdobywa doświadczenie pracy w przedszkolu oraz opieki nad dziećmi z niepełnosprawnością. 
Prywatnie mama uroczej córeczki.

Wioleta Grabarczyk

Psycholog, TERAPEUTKA TSR

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku psychologii o specjalności psychologia kliniczna dzieci i dorosłych w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. Wiedzę zdobywała również na studiach podyplomowych na kierunku: przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela w Centrum Szkolenia Zawodowego w Warszawie. Ukończyła I stopień szkolenia w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR) w Integri TSR, obecnie jest w trakcie szkolenia II stopnia.
Doświadczenie zawodowe zdobywa pracując jako psycholog szkolny w szkole podstawowej z oddziałem przedszkolnym. Pracuje indywidualnie z dziećmi ze spektrum autyzmu, ADHD,
zagrożeniem niedostosowaniem społecznym, wspiera rodziców w procesie wychowawczym, prowadzi mediacje oraz psychoedukację. Nieustannie doskonali i poszerza swoją wiedzę aby jak najlepiej wspierać w rozwoju swoich małych i dużych Klientów.

MAGDALENA bojko

terapeuta integracji sensorycznej

Przewiń do góry