Cennik

PRZEDSZKOLE

 Wpisowe500 zł
jednorazowa opłata przy przyjęciu dziecka
Czesne0 zł/miesiąc!
Cateringod 16 zł do 18 zł/dzień w zależności od specyfiki diety
istnieje możliwość przynoszenia dziecku posiłków z domu
Zajęcia indywidualne0 zł/3-6 terapii w ramach orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego + 1-2 terapii w ramach orzeczenia o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (WWRD) w tygodniu
Zajęcia indywidualne dodatkowe100 zł/50 minut. Nieobowiązkowe. Możliwość dokupienia dodatkowych terapii indywidualnych po preferencyjnej cenie dla dzieci przedszkolnych.

CENTRUM TERAPEUTYCZNE

Terapie indywidualne

Terapia indywidualna psychologiczna120 zł /50 minut 
Terapia indywidualna logopedyczna/ neurologopedyczna120 zł /50 minut 
Terapia indywidualna integracji sensorycznej120 zł /50 minut 
Terapia indywidualna pedagogiczna120 zł /50 minut 
Terapia ręki120 zł /50 minut 

Terapie grupowe

Trening umiejętności społecznych70 zł/50 minut
Sensodydaktyka 55 zł/50 minut
Choreoterapia 55 zł/50 minut
Grupa wsparcia70 zł/60 minut 
Warsztaty dla rodziców zwiększające kompetencje wychowawcze200 zł/180 minut

Konsultacje

Konsultacja psychologiczna150 zł /60 minut 
Konsultacja logopedyczna/ neurolopedyczna150 zł /60 minut 
Konsultacja terapeuty integracji sensorycznej150 zł /60 minut 
Konsultacja terapeuty ręki150 zł /60 minut 

Jeżeli po konsultacji potrzebujesz opinii opisowej – koszt wynosi 100 zł

Diagnozy

Całościowy proces diagnostyczny w kierunku Autyzmu, Zespołu Aspergera, ADHD (czy inne zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób ICD-10)800 zł
w tym spotkanie rodziców z psychologiem, spotkanie dziecka z psychologiem, spotkanie rodziców i dziecka ze specjalistą indywidualnie dobieranym do potrzeb dziecka – może to być logopeda, neurologopeda, pedagog, terapeuta integracji sensorycznej.
Diagnoza dysleksji/ryzyka dysleksji400 zł
jeżeli dziecko posiada aktualne badanie intelektu
800 zł
jeżeli dziecko nie posiada aktualnego badania intelektu badanie to musi zostać wykonane przed badaniem dysleksji
Diagnoza procesów integracji sensorycznej600 zł
Diagnoza osób dorosłych z wykorzystaniem testów (MMSE, ACER, Test Pamięci Wzrokowej Bentona)300 zł
Przewiń do góry